Tag Archives: Webley-Parry

‘Shrub’: Diod ffrwythau a brandi

Fe wnes i ddiod ffrwythau – ‘shrub‘ – ar gyfer Creu Hanes, ein digwyddiad Archwilio Eich Archif a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2017. Roedd y dewrion a gymerodd lymaid wedi cael blas mawr arno, ac yn ôl pob golwg doedden … Continue reading

Posted in Archwilio Eich Archif 2017, Ryseitiau | Tagged , , , | Leave a comment

Yr hyn yr oedd yr hanner arall yn ei fwyta: Bisgedi te o gasgliad Webley-Parry

Nid dyma’r tro cyntaf, na’r tro olaf, i lyfr coginio Webley-Parry ymddangos ar ein blog ni. Ar gyfer Wythnos Archwilio Eich Archif  2016, rhoddodd yr archifydd yma gynnig ar rysáit y Bisgedi Te. Dyma’r rysáit gwreiddiol: Bisgedi Te Pwys o … Continue reading

Posted in Archwilio Eich Archif 2016, Ein hoff ddogfennau, Ryseitiau | Tagged , , , | Leave a comment

Eliza Webley Parry: Dyddiaduron Gwraig Fonheddig yn Sir Aberteifi yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Dr Rose McCormack Ar hyd y tri mis diwethaf bûm yn gwirfoddoli yn Archifdy Ceredigion. Mae’r prosiect wedi bod yn un cyffrous; gofynnodd yr Archifdy imi fwrw golwg ar ddyddiaduron Eliza Webley Parry (1817-1894), gwraig fonheddig oedd yn byw yng … Continue reading

Posted in Blog gwadd | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dal y foment: albymau teulu bonheddig Cymreig

Bydd y catalog o ddyddiaduron a dogfennau eraill o’r casgliad Webley-Parry (cyf. WP) yn dod ar ein gwefan cyn bo hir. Mae un o’n gwirfoddolwyr, John Wiles, wrthi’n rhestru’r lluniau, ac ef sydd wedi llunio’r blog – isod – sy’n … Continue reading

Posted in Blog gwadd, Ein hoff ddogfennau, Prosiectau catalogio | Tagged | Leave a comment

Ymunwn yn sbri a rhialtwch y Nadolig

A gofiwch chi’r rysait am win eirin ysgaw o’r papurau Webley-Parry? Mae’r amser wedi dod i rannu mwy o ddanteithion Nadoligaidd o blith y ryseitiau bendigedig yn y casgliad hwnnw.

Posted in Ein hoff ddogfennau, Ryseitiau | Tagged , , | Leave a comment

Rysáit tymhorol

Mae eirin ysgaw’n barod i’w casglu erbyn hyn.  Fel mae’n digwydd, rwyf wedi bod yn golygu’r catalog sydd newydd ei gwblhau ar gyfer y casgliad Webley-Parry (mwy am hynny nes ymlaen) a’i baratoi ar gyfer y we. Wrth wneud hynny … Continue reading

Posted in Ein hoff ddogfennau, Ryseitiau | Tagged , , | Leave a comment