Category Archives: Archwilio Eich Archif 2016

Cacen yr Almaen

Mae gennym ddwy fersiwn o’r gacen yma’n barod! Rysáit teisen Fictoria yw hwn yn y bon (pwysau’r wyau mewn siwgr, menyn a blawd) ond fel rheol byddem yn defnyddio blawd codi mewn teisen Fictoria heddiw. Pan gafodd y Rysáit yma … Continue reading

Posted in Archwilio Eich Archif 2016, Ryseitiau | Tagged , , , | Leave a comment

Cawl Teulu Gwych

Mae enw’r cawl yma o 1913 yn reit ddoniol. Ai’r cawl ynteu’r teulu sy’n wych? Mae cawl yn dibynnu ar godi blas y cig a’r llysiau sydd wedyn yn cael eu gwaredu (neu’u defnyddio at ddibenion eraill). Mae’r gwlych sy’n … Continue reading

Posted in Archwilio Eich Archif 2016, Ryseitiau | Tagged , | Leave a comment

Teisen Ann Pugh

Mae’r gacen yma’n debycach i dorth deisen neu deisen doddion. Fe’i gwneir trwy ychwanegu cynhwysion at does cyffredin. Fe allech chi ddefnyddio toes bara gwyn, ac ychwanegu’r cynhwysion at hwnnw. Mae torth bedair yn pwyso 4 pwys, ac felly mae’n … Continue reading

Posted in Archwilio Eich Archif 2016, Ryseitiau | Tagged , | Leave a comment

Pastai Dyn Tlawd

Dyma rysáit o 1913 gan Marianne Farrow a ddaeth i Aberystwyth ym 1901 gyda’i gŵr George, Uwch Ringyll Cwmni yng Nghatrawd Magnelau Sir Aberteifi. Erbyn 1911 roedd ganddyn nhw chwech o blant rhwng 17 a 6 blwydd oed. Gan mai … Continue reading

Posted in Archwilio Eich Archif 2016, Ryseitiau | Tagged , | Leave a comment

Cacen frown

Daw’r gacen hon o Aberystwyth ym 1917 o War Hints and Recipes. Mae hwn yn rysáit digon rhyfedd ar un ystyr oherwydd does dim wyau ynddo (roedd digon o’r rheiny yn Aberystwyth ym 1917, siawns?) Mae’n cynnwys lot fawr o … Continue reading

Posted in Archwilio Eich Archif 2016, Ryseitiau | Tagged , | Leave a comment

Teisennau banana

Mae’r teisennau banana’n dod o Lyfr Ryseitiau Coeden Nadolig Eglwys Mihangel Sant a’r Holl Angylion, Aberystwyth (1913), casgliad o ryseitiau gan aelodau o’r gynulleidfa a’u ffrindiau.  Mae Miss Hughes o Ael Dinas, Trefechan yn dweud eu bod yn ‘hynod faethlon’, … Continue reading

Posted in Archwilio Eich Archif 2016, Ryseitiau | Tagged , | Leave a comment