Tag Archives: Y Ceinewydd

Cwmni Harbwr Y Ceinewydd: DB/96

Ar hyd y pedair wythnos diwethaf rwyf wedi cael y fraint o gatalogio cofnodion Cwmni Harbwr Y Ceinewydd. Cafodd Archifdy Ceredigion grant gan Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru ar gyfer y prosiect hwn, a’r cylch gwaith oedd catalogio ac ail-becynnu/diogelu … Continue reading

Posted in Blog gwadd, Harbwr Y Ceinewydd | Tagged , , | Leave a comment