Tag Archives: Ymddiriedolaeth Wellcome

Archwilio ac amddiffyn: gwaith Swyddog Iechyd Ysgolion Sir Aberteifi

Sefydlwyd y Gwasanaeth Iechyd Ysgolion ar 1 Ionawr 1908 yn unol â gofynion Deddf Addysg (Darpariaethau Gweinyddol) 1907. Mae Adran 13 o’r Ddeddf honno’n dweud: The duty to provide for the medical inspection of children immediately before, or at the … Continue reading

Posted in Prosiectau catalogio, Swyddog Iechyd y Sir | Tagged , , , , , | Leave a comment

‘Gallwch Chwithau Ymuno’: recriwtio i’r Adfyddin Nyrsio Sifil

Yn y misoedd olaf cyn dechrau’r Ail Ryfel Byd roedd yn rhaid i’r Weinyddiaeth Iechyd gynyddu nifer y gwelyau oedd ar gael mewn ysbytai cyhoeddus gan fod disgwyl y byddai angen trin pobl wedi’u hanafu mewn cyrchoedd bomio o’r awyr. … Continue reading

Posted in Prosiectau catalogio, Swyddog Iechyd y Sir, Yr Ail Ryfel Byd | Tagged , , , , | Leave a comment

Cynllun Mudo’r Llywodraeth: pobl newydd yn dod i Sir Aberteifi

Dechreuodd Cynllun Mudo’r Llywodraeth, o dan y ffugenw Operation Pied Piper, ddydd Gwener, 1 Medi 1939, er mwyn symud mwy na thair miliwn o bobl o’r ardaloedd hynny lle buasent mewn perygl o gael eu bomio o’r awyr, ac i … Continue reading

Posted in Prosiectau catalogio, Swyddog Iechyd y Sir, Yr Ail Ryfel Byd | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dogfennau Swyddog Iechyd Sir Aberteifi

Rwy’n falch o gyflwyno prosiect newydd sbon yn Archifdy Ceredigion. Diolch i haelioni Ymddiriedolaeth Wellcome rydyn ni wedi bod yn treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn catalogio hen ddogfennau Swyddog Iechyd y Sir, gyda’r nod o ddatgelu’r manylion rhyfeddol sydd ynddynt ynglŷn … Continue reading

Posted in Prosiectau catalogio, Swyddog Iechyd y Sir, Yr Ail Ryfel Byd | Tagged , , , , , | Leave a comment