Tag Archives: Gogerddan

Y Diweddaraf am Bwdin Gogerddan

Mi wnaeth mam a minnau fwyta Pwdin Nadolig Gogerddan ar ddydd Nadolig. Fe wnes i ei stemio am gwpl o oriau er mwyn ei dwymo’n dda drwyddo a’i droi allan. Fe es i ag ef ar wib i’r ardd i … Continue reading

Posted in Archifdy Ceredigion, Ryseitiau | Tagged , , , | Leave a comment

Gwirfoddolwr yn blogio!

Pan ofynnwyd imi ysgrifennu’r blog yma am beth fues i’n ei wneud am bedair wythnos ar leoliad gwaith yn Archifdy Ceredigion, bachais y cyfle’n syth; ond wrth imi eistedd i lawr i’w ysgrifennu, mae’n teimlo fel tipyn o dasg. Dyma … Continue reading

Posted in Archifdy Ceredigion, Blog gwadd | Tagged , , , , , , | Leave a comment