‘Shrub’: Diod ffrwythau a brandi

Fe wnes i ddiod ffrwythau – ‘shrub‘ – ar gyfer Creu Hanes, ein digwyddiad Archwilio Eich Archif a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2017.

Roedd y dewrion a gymerodd lymaid wedi cael blas mawr arno, ac yn ôl pob golwg doedden nhw ddim gwaeth wedi hynny! Felly dyma gyflwyno (ar ôl galw mawr amdano) blog ynglŷn â gwneud y ddiod dra meddwol hon. Nid oes angen ond diwrnod neu ddau iddo setlo, felly gallech fod yn llymeitian eich diod ffrwythau’ch hun ddydd Nadolig os dymunwch.

wp-2-1-page-10-shrub.jpg

Trawsgrifiad (wedi’i atalnodi rywfaint):

Shrub

Take half a Pound of Lemmon Peel cut very thin and the same quantitly of Sevile orange Peel, let it infuse in two quarts of real french Brandy for twenty four hours, then strain them and by squeezeing them to the Liquor add three quarts more of the Brandy, one of Lemmon Juice and a Pint of Sevile Orange Juice, two Pound and a half of double refined Sugar. Let it stand three or four days shaking it often, filter it through a fine flannel and let it stand some hours to fine then bottle it off. You may if you like it put two quarts of Rum instead of the Brandy.

Os oes unrhyw rai yn eich plith yn gwneud marmalêd, fe wyddoch mai ffrwythau tymhorol yw orenau Seville nad ydynt ond ar gael ym mis Ionawr, ac felly fe ddefnyddiais i rawnffrwyth (i roi’r blas chwerw) ac orenau cyffredin yn lle hynny.

 

Bu’n rhaid imi leihau cynhwysion y rysáit cryn dipyn. Yn lle 5 chwart (10 peint!) o frandi ni ddefnyddiais i ond litr o’r gorau y gallai’r Co-op ei gynnig, ynghyd â sudd pedwar lemon, dau oren a dau rawnffrwyth, ac ychydig yn llai na phwys o siwgr. Roeddwn i’n ceisio defnyddio un rhan o bump o’r cynhwysion gwreiddiol, mwy neu lai.

Ar ôl gwasgu’r sudd o’r ffrwythau fe dorrais y pil yn fân mewn prosesydd bwyd (Pwysig: pil un grawnffrwyth yn unig a ddefnyddiais i) a’i roi mewn jar fawr gyda’r brandi i socian dros nos, gan gadw’r sudd ar wahân am y tro.

IMAG0663

Drannoeth fe dynnais i’r pil allan a hidlo’r hylif, rhoi’r siwgr a’r sudd i mewn a gadael i bopeth setlo yn y jar fawr, gan ei ysgwyd bob yn awr ac yn y man i helpu’r siwgr i doddi.

A dyna ni! Fe dywalltais bopeth i botel a dod â hi i’r digwyddiad, lle’r oedd pobl yn medru’i yfed yn oer, gyda jochaid o gwrw sinsir os dymunent. Yn ôl Archifydd y Sir fe ddylid ei yfed yn boeth (mae’n well imi wneud mwy cyn bo hir i roi cynnig ar hynny).

[AZS]

This entry was posted in Archwilio Eich Archif 2017, Ryseitiau and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ‘Shrub’: Diod ffrwythau a brandi

  1. Pingback: Mins peis Captain Beefheart | Archifdy Ceredigion

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s