Category Archives: Ein hoff ddogfennau

Teulu Hallworth rhan 2: I’r gad!

Rhan 2 o gyfres fach am deulu Hallworth! Mae’r llun hynod hwn yn dangos Thomas Hallworth yn ystod y Rhyfel Mawr, ar y traeth ger Alexandria. Yn ei fywyd bob dydd roedd Thomas, a ddechreuodd yn goetsmon yn Hyde yn … Continue reading

Posted in Aberystwyth, Blog gwadd, Ein hoff ddogfennau, Y Rhyfel Mawr | Tagged , , | 1 Comment

Y Teulu Hallworth, Hyde ac Aberystwyth

[Blog 1 mewn cyfres o 3] Daeth Thomas ac Edith Hallworth o dref Hyde yn Swydd Caer, lle bu ef yn goetsmon a hithau’n wniadwraig. Ym 1911 roeddent yn byw ym Mythynnod Gwynfryn, Y Gors, gyda’u merch fach Annie, a … Continue reading

Posted in Aberystwyth, Blog gwadd, Ein hoff ddogfennau | Tagged , , | 2 Comments

Yr hyn yr oedd yr hanner arall yn ei fwyta: Bisgedi te o gasgliad Webley-Parry

Nid dyma’r tro cyntaf, na’r tro olaf, i lyfr coginio Webley-Parry ymddangos ar ein blog ni. Ar gyfer Wythnos Archwilio Eich Archif  2016, rhoddodd yr archifydd yma gynnig ar rysáit y Bisgedi Te. Dyma’r rysáit gwreiddiol: Bisgedi Te Pwys o … Continue reading

Posted in Archwilio Eich Archif 2016, Ein hoff ddogfennau, Ryseitiau | Tagged , , , | Leave a comment

Archwilio Eich Archif 2016: Dewch i gael blas ar y gorffennol yn Archifdy Ceredigion!

Mae Blas y Gorffennol yn Archifdy Ceredigion. Mae ryseitiau lu yn Archifdy Ceredigion. Maen nhw i’w cael mewn amryw o gasgliadau sy’n rhychwantu tair canrif. Mae rhai mewn llyfrau printiedig, efallai’n hyrwyddo brand neu gynnyrch penodol, ac eraill wedi eu … Continue reading

Posted in Archifdy Ceredigion, Archwilio Eich Archif 2016, Ein hoff ddogfennau, Ryseitiau | Tagged , , | Leave a comment

Archwilio Eich Archif 2016: Mapiau yn Archifdy Ceredigion

Mae Archifdy Ceredigion yn gofalu am lawer iawn o fapiau, rhai printiedig a rhai a wnaethpwyd â llaw – ac maen nhw’n dangos sut mae’r sir wedi newid drwy’r oesoedd! Cafodd y mapiau printiedig cynnar yma o Sir Aberteifi (cyf. … Continue reading

Posted in Archifdy Ceredigion, Archwilio Eich Archif 2016, Ein hoff ddogfennau | Tagged , , , , | Leave a comment

Dal y foment: albymau teulu bonheddig Cymreig

Bydd y catalog o ddyddiaduron a dogfennau eraill o’r casgliad Webley-Parry (cyf. WP) yn dod ar ein gwefan cyn bo hir. Mae un o’n gwirfoddolwyr, John Wiles, wrthi’n rhestru’r lluniau, ac ef sydd wedi llunio’r blog – isod – sy’n … Continue reading

Posted in Blog gwadd, Ein hoff ddogfennau, Prosiectau catalogio | Tagged | Leave a comment