Tag Archives: Glyn Pickford

Gwirfoddolwr yn blogio!

Pan ofynnwyd imi ysgrifennu’r blog yma am beth fues i’n ei wneud am bedair wythnos ar leoliad gwaith yn Archifdy Ceredigion, bachais y cyfle’n syth; ond wrth imi eistedd i lawr i’w ysgrifennu, mae’n teimlo fel tipyn o dasg. Dyma … Continue reading

Posted in Archifdy Ceredigion, Blog gwadd | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Lawr ar lan y môr! Ond gan gadw’n sych, wrth gwrs

Rydym wedi gosod arddangosfa newydd yn Archifdy Ceredigion. Un fach yw hi, gan mai dim ond ychydig iawn o le sydd iddi – y gofod lleiaf a geir mewn unrhyw archifdy, efallai. Cabinet bach pren â chlawr gwydr yn sefyll … Continue reading

Posted in Archifdy Ceredigion, Y Prom | Tagged , , , , , , | Leave a comment