Tag Archives: Y Rhyfel Mawr

Cofnodi Adladd y Rhyfel Mawr

Fel y gwelwch ar Cofnodi’r Rhyfel Mawr, rydym yn parhau i gynhyrchu blog am y digwyddiadau hynny a oedd yn ymwneud â’r Rhyfel Mawr. Ar ôl 224 wythnos o flogio am effaith y rhyfel ar drigolion Sir Aberteifi, cyhoeddwyd heddwch a … Continue reading

Posted in Sir Aberteifi, Y Rhyfel Mawr | Tagged , , | Leave a comment

Teulu Hallworth rhan 2: I’r gad!

Rhan 2 o gyfres fach am deulu Hallworth! Mae’r llun hynod hwn yn dangos Thomas Hallworth yn ystod y Rhyfel Mawr, ar y traeth ger Alexandria. Yn ei fywyd bob dydd roedd Thomas, a ddechreuodd yn goetsmon yn Hyde yn … Continue reading

Posted in Aberystwyth, Blog gwadd, Ein hoff ddogfennau, Y Rhyfel Mawr | Tagged , , | 1 Comment

“Mae Clefydau Gwenerol yn Achosi mwy o Anafiadau na Rhyfel”: Sioe Arswydus y Llusern Hud…

Blog newydd am beryglon y Frech Fawr (Siffilis), gyda lluniau a sganwyd yn ystod prosiect digido O Dywyllwch i Oleuni Dyma i chi gasgliad rhyfedd o sleidiau’r llusern hud (ADX/1262) sydd newydd gael eu digido ac sydd ar gael yn … Continue reading

Posted in Digido, Gwyddoniaeth a thechnoleg, Swyddog Iechyd y Sir, Y Rhyfel Mawr | Tagged , , , , , | Leave a comment

Coco a gwragedd sy’n gweithio

Ydych chi’n cofio coco? Dyna fydden ni’n ei yfed cyn i siocled poeth fynd â’n bryd.  Rwyf wedi sylw bod ‘siocled poeth’ y dyddie hyn yn cynrychioli’r hyn sy’n glyd ac yn gysurus a hyd yn oed yn ‘hygge’. Ond  … Continue reading

Posted in Ryseitiau, Y Rhyfel Mawr | Tagged , , , | Leave a comment

Profiad Gwaith yn Archifdy Ceredigion – gan Fyfyriwr Lefel A

A minnau’n fyfyriwr Lefel A â diddordeb mewn astudio gradd hanes yn y Brifysgol, rwyf wedi bod yn meddwl yn ddwys ar hyd y flwyddyn ddiwethaf am gael profiad gwaith addas. Gall gradd mewn hanes agor y drws i amrywiaeth … Continue reading

Posted in Blog gwadd | Tagged , , , | Leave a comment

‘Mewn mannau cwbl annisgwyl’: ffynonellau newydd ar gyfer ein blog ar y Rhyfel Mawr

Dyma flog gan Dr. Lynn Bruce, a fu’n rhannu ei chwmni a’i harbenigedd gyda ni yn ddiweddar. Daeth Lynn atom o Gaeredin i wneud prosiect byr iawn, ac roeddem wrth ein boddau ag ansawdd a swmp y gwaith ymchwil a … Continue reading

Posted in Y Rhyfel Mawr | Tagged | Leave a comment