Tag Archives: Y Rhyfel Mawr

“Mae Clefydau Gwenerol yn Achosi mwy o Anafiadau na Rhyfel”: Sioe Arswydus y Llusern Hud…

Blog newydd am beryglon y Frech Fawr (Siffilis), gyda lluniau a sganwyd yn ystod prosiect digido O Dywyllwch i Oleuni Dyma i chi gasgliad rhyfedd o sleidiau’r llusern hud (ADX/1262) sydd newydd gael eu digido ac sydd ar gael yn … Continue reading

Posted in Digido, Gwyddoniaeth a thechnoleg, Swyddog Iechyd y Sir, Y Rhyfel Mawr | Tagged , , , , , | Leave a comment

Coco a gwragedd sy’n gweithio

Ydych chi’n cofio coco? Dyna fydden ni’n ei yfed cyn i siocled poeth fynd â’n bryd.  Rwyf wedi sylw bod ‘siocled poeth’ y dyddie hyn yn cynrychioli’r hyn sy’n glyd ac yn gysurus a hyd yn oed yn ‘hygge’. Ond  … Continue reading

Posted in Ryseitiau, Y Rhyfel Mawr | Tagged , , , | Leave a comment

Profiad Gwaith yn Archifdy Ceredigion – gan Fyfyriwr Lefel A

A minnau’n fyfyriwr Lefel A â diddordeb mewn astudio gradd hanes yn y Brifysgol, rwyf wedi bod yn meddwl yn ddwys ar hyd y flwyddyn ddiwethaf am gael profiad gwaith addas. Gall gradd mewn hanes agor y drws i amrywiaeth … Continue reading

Posted in Blog gwadd | Tagged , , , | Leave a comment

‘Mewn mannau cwbl annisgwyl’: ffynonellau newydd ar gyfer ein blog ar y Rhyfel Mawr

Dyma flog gan Dr. Lynn Bruce, a fu’n rhannu ei chwmni a’i harbenigedd gyda ni yn ddiweddar. Daeth Lynn atom o Gaeredin i wneud prosiect byr iawn, ac roeddem wrth ein boddau ag ansawdd a swmp y gwaith ymchwil a … Continue reading

Posted in Y Rhyfel Mawr | Tagged | Leave a comment

Ffoaduriad Gwlad Belg yn cyrraedd Sir Aberteifi

Wrth i’r ymladd creulon ledaenu ar y rheng flaen yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, daeth y don fwyaf erioed o ffoaduriaid i Brydain, pan gyrhaeddodd dros 250,000 o bobl o Wlad Belg. Yn nyddiau cynnar y rhyfel roedd yn … Continue reading

Posted in Y Rhyfel Mawr | Tagged , , , | Leave a comment

Gwirfoddolwr yn blogio!

Pan ofynnwyd imi ysgrifennu’r blog yma am beth fues i’n ei wneud am bedair wythnos ar leoliad gwaith yn Archifdy Ceredigion, bachais y cyfle’n syth; ond wrth imi eistedd i lawr i’w ysgrifennu, mae’n teimlo fel tipyn o dasg. Dyma … Continue reading

Posted in Archifdy Ceredigion, Blog gwadd | Tagged , , , , , , | Leave a comment