Tag Archives: cofrestru moduron

Y ‘Morgan Runabout’

Rydym ni’n cyflwyno blog gwadd arall gan John Wiles. Dyma ffotograff o Miss Ena Parry, Llidiardau, sef tŷ bonedd ger Llanilar, un o fodurwyr (ac un o ysmygwyr) benywaidd cyntaf y sir, yn eistedd gyda’i ffrind mewn Morgan Runabout tair … Continue reading

Posted in Blog gwadd, Cofrestru Cerbydau Modur, Sir Aberteifi | Tagged , | 1 Comment

Cofrestriadau Cerbydau Modur yn Sir Aberteifi

Dechreuodd Cofrestriadau Cerbydau Modur yn Sir Aberteifi ar 1af Ionawr 1904 ac fe gymerodd 45 mlynedd tan 1949 nes bod 10,000 o gerbydau (EJ 1 i EJ 9999) wedi eu cofrestru yn y sir. Yn dilyn fy blog blaenorol mis … Continue reading

Posted in Blog gwadd, Cofrestru Cerbydau Modur | Tagged , , | Leave a comment

HANES MODURO CYNNAR YN SIR ABERTEIFI

Yn ystod ymweliad gyda cyd-aelodau Cymdeithas Hanes Llandysul i Archifdy Ceredigion ychydig flynyddoedd yn ôl, dangoswyd y cofrestrau sy’n cynnwys gwybodaeth am y cerbydau modur cyntaf yn y sir i ni. Mae hyn wedi’i gyfuno â diddordeb gydol oes mewn … Continue reading

Posted in Blog gwadd, Cofrestru Cerbydau Modur | Tagged , , | 1 Comment