Tag Archives: blog gwadd

Cofrestriadau Cerbydau Modur yn Sir Aberteifi

Dechreuodd Cofrestriadau Cerbydau Modur yn Sir Aberteifi ar 1af Ionawr 1904 ac fe gymerodd 45 mlynedd tan 1949 nes bod 10,000 o gerbydau (EJ 1 i EJ 9999) wedi eu cofrestru yn y sir. Yn dilyn fy blog blaenorol mis … Continue reading

Posted in Blog gwadd, Cofrestru Cerbydau Modur | Tagged , , | Leave a comment

Eliza Webley Parry: Dyddiaduron Gwraig Fonheddig yn Sir Aberteifi yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Dr Rose McCormack Ar hyd y tri mis diwethaf bûm yn gwirfoddoli yn Archifdy Ceredigion. Mae’r prosiect wedi bod yn un cyffrous; gofynnodd yr Archifdy imi fwrw golwg ar ddyddiaduron Eliza Webley Parry (1817-1894), gwraig fonheddig oedd yn byw yng … Continue reading

Posted in Blog gwadd | Tagged , , , , , | Leave a comment

Profiad Gwaith yn Archifdy Ceredigion – gan Fyfyriwr Lefel A

A minnau’n fyfyriwr Lefel A â diddordeb mewn astudio gradd hanes yn y Brifysgol, rwyf wedi bod yn meddwl yn ddwys ar hyd y flwyddyn ddiwethaf am gael profiad gwaith addas. Gall gradd mewn hanes agor y drws i amrywiaeth … Continue reading

Posted in Blog gwadd | Tagged , , , | Leave a comment

‘I do like to stroll along the prom, prom, prom [& to establish a date for the demolition of the 1936 bandstand kiosk], where the brass band plays diddly om pom pom …’

Ar ôl yr holl ddadlau, mae’r bandstand newydd ar y prom yn Aberystwyth bron wedi’i orffen, ac mae’n cadw cylch o golofnau a oedd yn rhan o’r bandstand gwreiddiol, a adeiladwyd ym 1936 i ddathlu coroni Brenin Siôr VI. Mae … Continue reading

Posted in Aberystwyth, Blog gwadd, Y Prom | Tagged , , , , | Leave a comment

Fy mhrofiad gwaith yn Archifdy Ceredigion, gan fyfyriwr hanes

Fe wnes i fwynhau fy amser yn Archifdy Ceredigion, ac roedd yn brofiad rhyfeddol. Cyn dod yma doeddwn i heb roi llawer o feddwl i hanes teulu, ac felly roedd yr ymholiadau y bûm yn helpu i’w datrys yn ddieithr … Continue reading

Posted in Archifdy Ceredigion, Blog gwadd | Tagged , , , | Leave a comment

Cwmni Harbwr Y Ceinewydd: DB/96

Ar hyd y pedair wythnos diwethaf rwyf wedi cael y fraint o gatalogio cofnodion Cwmni Harbwr Y Ceinewydd. Cafodd Archifdy Ceredigion grant gan Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru ar gyfer y prosiect hwn, a’r cylch gwaith oedd catalogio ac ail-becynnu/diogelu … Continue reading

Posted in Blog gwadd, Harbwr Y Ceinewydd | Tagged , , | Leave a comment