Amdanom ni

Archifdy Ceredigion yw’r swyddfa gofnodion ar gyfer y sir a elwid gynt yn Sir Aberteifi neu (yn Saesneg) Cardiganshire. Darllenwch fwy amdanom ni ar ein gwefan: www.archifdy-ceredigion.org.uk


Mae Archifdy Ceredigion am weithio’n ddwyieithog ar ein gwefan swyddogol a’n safleoedd rhyngweithio cymdeithasol.

Ar ein gwefan ddwyieithog byddwn yn ceisio cyhoeddi deunydd Cymraeg a Saesneg ar yr un pryd. Nid ydym yn cyfieithu ein catalogau ond ein polisi yw defnyddio’r Saesneg i ddisgrifio casgliadau sy’n cynnwys dogfennau Saesneg yn bennaf, a chatalogio casgliadau yn Gymraeg pan mae’r rhan helaeth o’r dogfennau yn Gymraeg.

Ar y cyfryngau cymdeithasol mae gennym bolisi dwyieithog-ond-hyblyg. Yn ymarferol, mae hynny’n golygu gwahanol bethau ar wahanol wefannau.

Blog: Ar y cychwyn roeddem yn bwriadu cael un blog, gyda rhai straeon yn Gymraeg ac eraill yn Saesneg. Nid oeddem yn bwriadu eu cyfieithu. Buan iawn y gwnaethom sylweddoli na fyddai hynny’n gwneud y tro ac y byddai’n rhaid i ni ddarparu cyfieithiadau – ar un blog, byddai’r straeon yn hirfaith ac efallai’n syrffedus i ddarllenwyr. Felly, penderfynwyd cyhoeddi dau flog ochr yn ochr â’i gilydd a chyfieithu pob stori cyn gynted â phosib. Serch hynny, mae’r blog yn uniongyrchol ei naws felly mae’n bosib y bydd rhywfaint o oedi cyn i bob cyfieithiad ymddangos. Gobeithiwn y gallwch faddau i ni am hyn.

Twitter: mae gennym un cyfrif, @Ceredigion Arch, ac rydym yn trydar yn Gymraeg neu Saesneg; mae hyn yn dibynnu ar bwy sy’n trydar, ac nid ydym yn eu cyfieithu. Rydym yn ceisio cadw cydbwysedd rhwng y naill iaith a’r llall.

Facebook: defnyddiwn y cyfrwng hwn yn bennaf i gyhoeddi straeon newydd ar y blog, a byddwn yn gwneud hyn yn Gymraeg neu’n Saesneg, yn yr un modd â Twitter. Mae’r dudalen Amdanom ni yn ddwyieithog.

 

CCC crest colour with words CRO logo

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s