Author Archives: Archifdy Ceredigion Archives

Y ‘Morgan Runabout’

Rydym ni’n cyflwyno blog gwadd arall gan John Wiles. Dyma ffotograff o Miss Ena Parry, Llidiardau, sef tŷ bonedd ger Llanilar, un o fodurwyr (ac un o ysmygwyr) benywaidd cyntaf y sir, yn eistedd gyda’i ffrind mewn Morgan Runabout tair … Continue reading

Posted in Blog gwadd, Cofrestru Cerbydau Modur, Sir Aberteifi | Tagged , | 1 Comment

Fy Nghyfnod yn Archifdy Ceredigion

Dyma flog gwadd newydd gan Hollie a dreuliodd ddwy wythnos hapus yn cael profiad gwaith yn Archifdy Ceredigion. Pan ofynnais am gael fy lleoli yn yr Archifdy, nid oedd syniad gennyf beth oedd ynghlwm â’r gwaith. Yr agosaf y bûm … Continue reading

Posted in Archifdy Ceredigion, Blog gwadd | Leave a comment

Y ‘GERDDI CERRIG’ YN RHODFA’R GOGLEDD: Rhif 1 mewn cyfres achlysurol am Erddi Dinesig Coll Ceredigion

Rydym yn falch i gyflwyno blog gwadd arall gan John Wiles. Ar yr olwg gyntaf, mae’r cerdyn post hwn, a gofrestrwyd yn 1934, yn dangos gweithwyr yn gweithio ar dwmpathau o rwbel rhwng y coed ar ochr ogleddol Rhodfa’r Gogledd. … Continue reading

Posted in Aberystwyth, Blog gwadd | Tagged , | Leave a comment

Cofnodi Adladd y Rhyfel Mawr

Fel y gwelwch ar Cofnodi’r Rhyfel Mawr, rydym yn parhau i gynhyrchu blog am y digwyddiadau hynny a oedd yn ymwneud â’r Rhyfel Mawr. Ar ôl 224 wythnos o flogio am effaith y rhyfel ar drigolion Sir Aberteifi, cyhoeddwyd heddwch a … Continue reading

Posted in Sir Aberteifi, Y Rhyfel Mawr | Tagged , , | Leave a comment

Hwylio draw i’r Bandstand! Archwilio Eich Archif 2018

Ar gyfer Wythnos Archwilio Eich Archif 2018 rydym yn dathlu Blwyddyn y Môr. Mae Bandstand Aberystwyth gennym am yr wythnos gyfan a bydd pob math o bethau ar yr arlwy. Galwch mewn, mynnwch gip ar yr arddangosfeydd, gwrandewch ar gyflwyniad, ewch … Continue reading

Posted in Archifdy Ceredigion, Archwilio Eich Archif | Tagged , , | Leave a comment

Ffotograffiaeth a Gwisgo i Fyny yn Sir Aberteifi Oes Fictoria

Rydym yn falch i gyflwyno blog gwadd gan Dr. Lucy Smith Mae gan Dr. Lucy Smith radd mewn Llenyddiaeth Saesneg a hefyd mewn Gweinyddiaeth Archifau ac astudiodd ffotograffiaeth Julia Margaret Cameron ar gyfer ei doethuriaeth. Mae ganddi ddiddordeb penodol mewn … Continue reading

Posted in Blog gwadd, Ein hoff ddogfennau, Ffotograffau | Tagged , , , | Leave a comment