Tag Archives: Prosiect Cynefin

Map Degwm Dihewyd 1845

Wrth nodi Wythnos Archwilio Eich Archif cawn gyfle i arddangos copi o fap degwm a detholiad o’r atodlen ysgrifenedig sy’n dod o gasgliad prosiect Cynefin, ‘Mapiau Degwm Cymru’. Mae Cynefin yn brosiect wedi’i ariannu drwy Gronfa Dreftadaeth y Lotri sydd … Continue reading

Posted in Ein hoff ddogfennau | Tagged , , , , | Leave a comment