Tag Archives: Aberystwyth

Y ‘GERDDI CERRIG’ YN RHODFA’R GOGLEDD: Rhif 1 mewn cyfres achlysurol am Erddi Dinesig Coll Ceredigion

Rydym yn falch i gyflwyno blog gwadd arall gan John Wiles. Ar yr olwg gyntaf, mae’r cerdyn post hwn, a gofrestrwyd yn 1934, yn dangos gweithwyr yn gweithio ar dwmpathau o rwbel rhwng y coed ar ochr ogleddol Rhodfa’r Gogledd. … Continue reading

Posted in Aberystwyth, Blog gwadd | Tagged , | Leave a comment

Cawl o Dloty Bronglais, Aberystwyth

Dyma rysáit o Dloty Bronglais, Aberystwyth ym 1884. Roedd y meintiau’n enfawr ac felly dwi wedi lleihau popeth i wneud digon i un neu ddau. Mae’r rysáit mewn pwysau ac ownsys ac mae trosi’r meintiau’n gramau’n dipyn o hwyl ynddo’i … Continue reading

Posted in Aberystwyth, Archwilio Eich Archif 2016, Ryseitiau | Tagged , , , , | Leave a comment

Archwilio ac amddiffyn: gwaith Swyddog Iechyd Ysgolion Sir Aberteifi

Sefydlwyd y Gwasanaeth Iechyd Ysgolion ar 1 Ionawr 1908 yn unol â gofynion Deddf Addysg (Darpariaethau Gweinyddol) 1907. Mae Adran 13 o’r Ddeddf honno’n dweud: The duty to provide for the medical inspection of children immediately before, or at the … Continue reading

Posted in Prosiectau catalogio, Swyddog Iechyd y Sir | Tagged , , , , , | Leave a comment

‘I do like to stroll along the prom, prom, prom [& to establish a date for the demolition of the 1936 bandstand kiosk], where the brass band plays diddly om pom pom …’

Ar ôl yr holl ddadlau, mae’r bandstand newydd ar y prom yn Aberystwyth bron wedi’i orffen, ac mae’n cadw cylch o golofnau a oedd yn rhan o’r bandstand gwreiddiol, a adeiladwyd ym 1936 i ddathlu coroni Brenin Siôr VI. Mae … Continue reading

Posted in Aberystwyth, Blog gwadd, Y Prom | Tagged , , , , | Leave a comment

Cornel ddiflanedig o’r Aberystwyth a fu

Edrychwch beth ddaethom ni o hyd iddo! Daw’r hen olygfa ryfeddol hon o Res y Poplys o’r casgliad oedd yn perthyn i William Jones, a ddaeth yn arweinydd cadetiaid awyr yn ddiweddarach. Fe welwn y gyffordd â Stryd y Crwynwr … Continue reading

Posted in Blog gwadd, Prosiectau catalogio | Tagged | Leave a comment

‘Aberystwyth, Official Guide and Souvenir’

[O’r rhagarweiniad i’r ail-argraffiad] Pan ddes i o hyd i gopi gwreiddiol o Aberystwyth, Official Guide and Souvenir mewn siop lyfrau yn Macclesfield meddyliais ar unwaith y dylwn ei brynu a mynd ag ef adref i’w briod le. Ond yn … Continue reading

Posted in Ein hoff ddogfennau | Tagged , , | Leave a comment