Tag Archives: Map Degwm

Archwilio Eich Archif 2016: Mapiau yn Archifdy Ceredigion

Mae Archifdy Ceredigion yn gofalu am lawer iawn o fapiau, rhai printiedig a rhai a wnaethpwyd â llaw – ac maen nhw’n dangos sut mae’r sir wedi newid drwy’r oesoedd! Cafodd y mapiau printiedig cynnar yma o Sir Aberteifi (cyf. … Continue reading

Posted in Archifdy Ceredigion, Archwilio Eich Archif 2016, Ein hoff ddogfennau | Tagged , , , , | Leave a comment

Map Degwm Dihewyd 1845

Wrth nodi Wythnos Archwilio Eich Archif cawn gyfle i arddangos copi o fap degwm a detholiad o’r atodlen ysgrifenedig sy’n dod o gasgliad prosiect Cynefin, ‘Mapiau Degwm Cymru’. Mae Cynefin yn brosiect wedi’i ariannu drwy Gronfa Dreftadaeth y Lotri sydd … Continue reading

Posted in Ein hoff ddogfennau | Tagged , , , , | Leave a comment