Mins peis ‘Captain Beefheart’

Campwaith arall wedi’i hysbrydoli gan Archwilio Eich Archif!

Wrth baratoi ar gyfer ein digwyddiad Creu Hanes, fe wnes i ddiod ffrwythau (shrub) – ac eisoes wedi blogio am hwnnw – a gyda chymorth fy ffrind, Mark, llwyth o fins peis Nadoligaidd ar ôl mynd i’r archif am rysáit arall o’r llyfrau Webley-Parry.
Dyma’r rysáit ichi eto:

imag2081

Mince Pie’s Meat
One pound and a half of suet, ten ounces of raisins, two pounds and a half of Currants, half a pound of sugar, half a quarter of an ounce of Mace, one nutmeg, one pound of Bullock’s heart, mix all together with some Lemon peel, then put a quarter of a pint of Brandy, and a quarter of a pint of white wine. When you use it put in Apple and sweetmeats, and a little salt.

Briwdda Mins-peis
Pwys a hanner o siwet, deg owns o resins, dau bwys a hanner o Gyrens, hanner pwys o siwgr, wythfed owns o Bergibyn, un Gneuen yr India, pwys o Galon Ychen, yn gymysg i gyd â chroen Lemwn, yna ychwanegu chwarter peint o Frandi a chwarter peint o Win Gwyn. Cyn gweini ychwanegwch Afal a Golwyth Melys, ac ychydig o halen.

Aethom i weld y cigydd Rob Rattray i brynu calon, ac roedd yn ANFERTH. Wrth lwc, roedd yn fodlon gwerthu hanner inni, ac roedd yn ddigon clên i’w thorri’n fân hefyd. Roedd yn dal yn becyn eithaf swmpus, ac ni ddefnyddion ni ond hanner ohono, sef tua phwys i gyd; roedd Gwrtheyrn, cath Mark, wrth ei bodd yn bwyta’r gweddill (fesul tipyn!)

IMAG0860Fe ddilynon ni’r rysáit bron air am air, ond gan nad oedden ni’n sicr beth oedd union ystyr ‘sweetmeats’ fe benderfynon ni hepgor y rheiny. Fe ddefnyddion ni groen candi cymysg yn lle croen lemwn. Daeth y rysáit ar gyfer y crwst o wefan BBC Good Food.

Y canlyniad: Blasus iawn; yn dipyn llai melys na’r rhai arferol. Synnwn i ddim y gallai llysieuwyr eu bwyta heb fod ddim callach (nid ein bod wedi bwydo rhai i lysieuwyr, cofiwch. Fydden ni byth yn meddwl am wneud y fath beth!)

Fe gynigion ni’r mins peis i bobl yn ein digwyddiad Archwiliwch Eich Archif, ac roedd mynd mawr arnynt, efallai am eu bod ar bwys y shrub!

[AZS]

This entry was posted in Archwilio Eich Archif 2017, Ryseitiau and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s