Teulu Hallworth rhan 2: I’r gad!

Rhan 2 o gyfres fach am deulu Hallworth!

ADX1579.07.01 Thomas on the beach, Egypt

Mae’r llun hynod hwn yn dangos Thomas Hallworth yn ystod y Rhyfel Mawr, ar y traeth ger Alexandria. Yn ei fywyd bob dydd roedd Thomas, a ddechreuodd yn goetsmon yn Hyde yn Swydd Caer, yn gweithio fel gyrrwr i Dr Roberts o Benywern, ger Aberystwyth.

ADX1579.08.01 Egypt, ambulance

Ymrestrodd Thomas ym 1915 pan oedd yn 37 oed, ac fe’i rhoddwyd ar waith yn yr isadran Cludiant Mecanyddol o Gorfflu Gwasanaeth y Fyddin, a bu’n gyrru ambiwlansys yn Yr Aifft. Credwn fod y rhain yn seiliedig ar yr un siasi â cheir Model ‘T’ Ford, a byddwn yn ddiolchgar i gael unrhyw wybodaeth amdanynt.

ADX1579.08.04 Egypt, ambulance fag break

Wedi’r rhyfel agorodd Thomas siop ddillad gyda’i wraig, Edith, ar Stryd y Bont, Aberystwyth, ble mae’r tŷ Golchi a Throi a Sychu erbyn heddiw, ddiweddarach aeth Thomas i redeg yr Eagle Garage. Darllenwch fwy am y Hallworths yma.

[John Wiles]

This entry was posted in Aberystwyth, Blog gwadd, Ein hoff ddogfennau, Y Rhyfel Mawr and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Teulu Hallworth rhan 2: I’r gad!

  1. Pingback: Teulu Hallworth rhan 3: Awydd gêm o denis? | Archifdy Ceredigion

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s