Y Teulu Hallworth, Hyde ac Aberystwyth

[Blog 1 mewn cyfres o 3]

Daeth Thomas ac Edith Hallworth o dref Hyde yn Swydd Caer, lle bu ef yn goetsmon a hithau’n wniadwraig. Ym 1911 roeddent yn byw ym Mythynnod Gwynfryn, Y Gors, gyda’u merch fach Annie, a Thomas yn gweithio fel gyrrwr i Dr Roberts o Benywern.

ADX1579.02.01-02 Gwynfryn cottage garden

Gwynfryn, Penywern

Bu Thomas yn gyrru ambiwlansys yn Yr Aifft yn ystod y Rhyfel Mawr, ac wedi hynny symudodd y teulu i Aberystwyth ac erbyn 1922 roeddent wedi agor siop ddillad ar Stryd y Bont, ble mae’r tŷ Golchi a Throi a Sychu erbyn heddiw.

Yn ddiweddarach aeth Thomas i redeg yr Eagle Garage ar ben uchaf y Lôn Gefn, sydd heb newid rhyw lawer ers hynny, a symudodd y teulu i dŷ newydd ar Heol y Buarth.

Roedd pob aelod o’r teulu Hallworth yn frwd dros foduro, ac roedd Annie’n un o selogion y clwb tenis lleol. Roedd yn fyd gwahanol iawn i dref Hyde yn oes Edward.

Mwy am y Hallworths yn fuan!

[John Wiles]

This entry was posted in Aberystwyth, Blog gwadd, Ein hoff ddogfennau and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Y Teulu Hallworth, Hyde ac Aberystwyth

  1. Pingback: Teulu Hallworth rhan 2: I’r gad! | Archifdy Ceredigion

  2. Pingback: Teulu Hallworth rhan 3: Awydd gêm o denis? | Archifdy Ceredigion

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s