Fy Mhrofiad Gwaith yn yr Archifdy

Blog gwadd newydd gan Georgie Whittock a dreuliodd rai wythnosau yn Archifdy Ceredigion yn ddiweddar – profiad (gwaith) defnyddiol a phleserus!

Rwy’n fyfyriwr yn yr ail flwyddyn yn astudio archeoleg ym Mhrifysgol Llambed ac rwyf wedi bod ar brofiad gwaith yn Archifdy Ceredigion dros yr wythnosau diwethaf yn rhan o raglen Go Wales, sef rhaglen sydd wedi’i sefydlu mhob prifysgol yng Nghymru ac sy’n galluogi myfyrwyr gyda phroblemau sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio, megis anableddau ac anawsterau dysgu penodol, a/neu o ardal gyflogaeth isel i ennill profiad gwaith.

Yn ystod fy amser yma, mae fy marn o rôl archifydd a’r gwaith maen nhw’n ei wneud wedi newid; doeddwn i ddim yn sylweddoli eu bod nhw’n gwneud cymaint! Roeddwn yn credu bod eu gwaith yn canolbwyntio ar warchod a chatalogio dogfennau a deunyddiau yn bennaf, fodd bynnag, rwyf wedi sylweddoli eu bod hefyd yn gwneud ymchwil ar ran aelodau’r cyhoedd sydd eisiau dod o hyd i fwy o wybodaeth am wahanol bynciau, ynglŷn â hanes eu teulu neu ddigwyddiadau neu lefydd penodol yn gyffredinol, yn ogystal â’u cynorthwyo i wneud ymchwil eu hunain drwy eu cyfeirio at gofnodion a dogfennau a allai fod yn ddefnyddiol.

Yn ystod fy mhrofiad gwaith, rwyf wedi ysgrifennu’r disgrifiadau ar gyfer tri chasgliad o ddogfennau, wedi helpu gydag ymholiadau yn ymwneud â hanes teulu, wedi ymdrin â nifer o ddogfennau, wedi gwneud ymchwil am Epidemig y Ffliw Sbaenaidd o 1918 i 1919 ar gyfer y BBC, a chefais y cyfrifoldeb o agor yr ystafelloedd diogel!

amdram2

 

MUS/474/3/1 ac MUS/474/3/2: Roedd yr ail gasgliad yr edrychais arno’n cynnwys lluniau o berfformiadau Cymdeithas Actio Amatur Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. Dyma ddau lun â llofnod arnynt o’r ddrama ‘The Terror’ a berfformiwyd gan y gymdeithas yn Neuadd Fictoria, Llanbedr Pont Steffan. C. 1950au.

amdram1

Gall edrych ar gasgliad o ddogfennau ac ysgrifennu eu disgrifiadau catalog ymddangos yn dasg undonog, ond dydi e ddim, mewn gwirionedd (er y gallai hynny fod oherwydd ei fod yn newydd i mi). Mae ymdrin â’r dogfennau hyn, eu darllen, eu harchwilio, ac ysgrifennu amdanynt wedi bod yn hynod ddiddorol, ac mae dod i wybod am gefndir y dogfennau a’r llefydd a’r bobl y maent yn gysylltiedig â hwy wedi cyfoethogi fy sgiliau ymchwil. Rwyf wedi cael cyfle i weithio’n annibynnol gyda’r dogfennau, yn ogystal â gweithio’n rhan o dîm ardderchog sydd wedi gwneud fy mhrofiad gwaith yn ddymunol tu hwnt.

Mae’r profiad wedi bod yn agoriad llygaid i’r holl waith mae archifydd yn ei wneud, ac wedi gwneud i mi ystyried gyrfa yn ymwneud ag archifo yn y dyfodol.

[Georgie Whittock]

This entry was posted in Archifdy Ceredigion, Blog gwadd and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s