‘I do like to stroll along the prom, prom, prom [& to establish a date for the demolition of the 1936 bandstand kiosk], where the brass band plays diddly om pom pom …’

Ar ôl yr holl ddadlau, mae’r bandstand newydd ar y prom yn Aberystwyth bron wedi’i orffen, ac mae’n cadw cylch o golofnau a oedd yn rhan o’r bandstand gwreiddiol, a adeiladwyd ym 1936 i ddathlu coroni Brenin Siôr VI. Mae haneswyr lleol wedi bod yn pendroni ers tro beth ddigwyddodd i’r caban bach oedd ynghanol y bandstand. O’r diwedd, diolch i’r lluniau hyn o gasgliad William Jones, a fu’n byw yn Aberystwyth ar hyd ei oes, gallwn ddatrys y dirgelwch a darganfod pryd ddiflannodd un o adeiladau hynotaf y dref.

Yn y chwe llun yma fe welwn bobl yn y 1930au yn ymhél â’r arfer o fynd am dro ar hyd y prom yn Aberystwyth a thynnu lluniau. Ym mhedwar ohonynt, gan gynnwys un sy’n dwyn y dyddiad 8 Medi 1938 (isod, ar y dde yn y rhes waelod), gwelwn hen ŵr o’r enw Samuel Partridge T. Kirk, prif athro wedi ymddeol o Firmingham. Wrth ddal naill ai ambarél neu ffon gerdded yn ei law, mae’n rhodio ar ei ben ei hun ac ochr yn ochr â hen ddynion eraill, hwythau’n dal eu ffyn ac yn smocio pibelli. Yn y cefndir fe welwn y bandstand fel yr oedd ym 1936, gyda’r caban bach yn y canol. Tynnwyd y lluniau hyn i gyd ychydig lathenni o’r pier, lle tybiwn fod y ffotograffydd glan môr yn gosod ei stondin.

Tynnwyd y ddau lun olaf ymhellach i lawr y promenâd, rhwng y lloches Fictoraidd a’r pwll padlo newydd. Yn y naill a’r llall fe welir menyw ifanc (anhysbys) sy’n gwisgo’r un beret golau a siaced streipiog drawiadol. Gwelir y caban bach ynghanol y bandstand yng nghefndir y llun cyntaf, lle mae’n rhodio gyda dwy fenyw hŷn, ond mae wedi diflannu erbyn tynnu’r ail lun, lle mae’n cerdded fraich ym mraich â’r dyn. Yn y llun yma gallwn hefyd weld llwyfan dros dro wedi’i gosod ar y traeth yn erbyn mur y prom. Nid oes golwg o neb yn gwisgo lifrai, a gan ystyried fod pobl yn gwisgo dillad digon tebyg i’r rhai yn lluniau Kirk, mae’n debygol y tynnwyd y lluniau hyn ym 1938-9.

[Blog gwadd arall gan John Wiles sydd yn rhestru’r casgliad hwn (cyf. JKM)]

This entry was posted in Aberystwyth, Blog gwadd, Y Prom and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s