Hwylio draw i’r Bandstand! Archwilio Eich Archif 2018

Picture3a

Ar gyfer Wythnos Archwilio Eich Archif 2018 rydym yn dathlu Blwyddyn y Môr. Mae Bandstand Aberystwyth gennym am yr wythnos gyfan a bydd pob math o bethau ar yr arlwy. Galwch mewn, mynnwch gip ar yr arddangosfeydd, gwrandewch ar gyflwyniad, ewch ar daith tywys, archebwch le ar weithdy celf, gwrandewch ar siantis môr gyda’r band The Hittites… mae rhywbeth i bawb, ac mae’r cyfan AM DDIM!

Bydd y newyddion diweddaraf am unrhyw ychwanegiadau i’r rhaglen yn ymddangos ar y dudalen hon.

Y RHAGLEN

Bob dydd

Byddwn ar agor rhwng 10.00 a 5.30 bob dydd, oni nodir fel arall. Bydd digon o bethau i’w gweld a’u profi:

  • Arddangosfeydd ynglŷn â chyswllt Ceredigion â’r môr.
  • Paneli arddangos ynglŷn â’n treftadaeth forwrol, wedi’u curadu gan fyfyrwyr ôl-raddedig Gweinyddiaeth Archifau – Prifysgol Aberystwyth
  • Bwth tynnu lluniau yn null Oes Fictoria – ar thema’r arfordir. Gwisgwch i fyny yn nillad yr oes a fu (ar fenthyg trwy garedigrwydd Amgueddfa Ceredigion) ac ystumiwch i’r camera o flaen y gefnlen forol!
  • Picture2bCreu bathodynnau, i bob oedran!
  • Neges mewn Potel – ysgrifennwch eich pennawd newyddion am y dydd a rhowch ef yn y botel i’w gadw i’r oesoedd a ddêl.
  • Cornel Gyfforddus: ymlaciwch a gwyliwch sioe sleidiau o’r casgliadau sydd gennym a rhannwch eich atgofion â ni!
  • Porwch drwy ddetholiad o lyfrau a chardiau cyfarch Archifdy Ceredigion sydd ar werth am bris rhesymol
  • Cyfle i siarad ag archifwyr go iawn – yn y cnawd!
  • Lluniaeth
  • Llawer o sgyrsiau a gweithgareddau eraill – gweler yr amserlen isod.

Picture2c

Dydd Llun 19 Tachwedd                                                                   

Drysau yn agor am 14.00

15.00-15.30 Arhoswch yn llonydd – dim symud! Hen ffotograffau yn yr Archifau. Cyflwyniad gan Uwch Archifydd Ania Skarżyńska

16.00 – 18.00  Digwyddiad lansio


Dydd Mawrth 20 Tachweddimage003

10.30 – 11.00 am Bywyd ar y Moroedd – Capten Roberts a’r Oronsay: sgwrs gan Helen Palmer, Archifydd y Sir

15.00 – 15.30 Y Queen’s Hotel: sgwrs gan Helen Palmer, Archifydd y Sir


Dydd Mercher 21 Tachwedd

fr1379
12.00 – 12.30 ‘Ganed ar y Môr’: Troseddwyr yn Cuddio pwy oeddent yng Nghymru’r Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg: sgwrs gan Richard Ireland, hanesydd y gyfraith

15.00 – 16.00 Dewiniaeth a Hud yn Sir Aberteifi: cyflwyniad gan Helen Palmer, Archifydd y Sir


Dydd Iau 22 Tachwedd

acm-54

10.00 – 13.00 Gweithdy printio leino gyda Jenny Fell (oedolion) LLAWN

15.00 – 15.30 Hen fapiau yn Archifdy Ceredigion: sgwrs gan Uwch Archifydd Ania Skarżyńska

19.00 – 21.00 Noson o siantis môr a chaneuon eraill gyda’r Hittites


Dydd Gwener 23 TachweddPicture2a

10.30 Taith tywys ar hyd y Prom yng nghwmni John Weston. Os bydd hi’n wlyb bydd hwn yn digwydd ar ffurf cyflwyniad yn y Bandstand

15.00 – 15.30 ‘We Have a Plan’: darganfod cynlluniau adeiladau Aberystwyth yn Archifdy Ceredigion: sgwrs gan Uwch Archifydd Ania Skarżyńska


Dydd Sadwrn 24 Tachwedd

Picture1b
11.00 – 14.00 Gweithdy printio leino gyda Jenny Fell (plant 8-12). 10 lle ar gael – archebwch docyn nawr!

15.00 – 17.00 Gweithdy – creu symudyn ar thema’r môr i blant 5-12 oed gydag Alison Hincks. Hyd at 15 o blant – archebwch docyn nawr!


Sylwch mai ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael ar gyfer rhai o’r digwyddiadau. Dilynwch y dolenni i archebu lle.

Aberystwyth gyda melin wynt

Diwrnod ar lan y môr: Aberystwyth 1796. Gallwch gael oriau o hwyl yn ceisio meddwl sut fyddai’r olygfa hon yn cyd-fynd â thirlun Aberystwyth erbyn heddiw. (cyf. LIB/59/3/1)