Hen Siwtces Tolciog yn yr Atig: Archwilio Eich Archif [Eich Hun] 2019

Ar gyfer Wythnos Archwilio Eich Archif 2018 rydym yn dathlu Blwyddyn Ddarganfod. Mae Bandstand Aberystwyth gennym am yr wythnos gyfan (eto!) a bydd pob math o bethau ar yr arlwy. Galwch mewn, mynnwch gip ar yr arddangosfeydd, gwrandewch ar gyflwyniad, archebwch le ar weithdy celf, gwrandewch ar hen ganeuon gwerin gydag Owen Shiers… mae rhywbeth i bawb, ac mae’r cyfan AM DDIM!

Bydd y newyddion diweddaraf am unrhyw ychwanegiadau i’r rhaglen yn ymddangos ar y dudalen hon.

Y RHAGLEN

Bob dydd

Byddwn ar agor rhwng 10.00 a 5.30 bob dydd, oni nodir fel arall. Bydd digon o bethau i’w gweld a’u profi:

  • Arddangosfeydd o bethau hardd a diddorol o gasgliadau Archifdy Ceredigion
  • Paneli arddangos wedi’u curadu gan fyfyrwyr ôl-raddedig Gweinyddiaeth Archifau – Prifysgol Aberystwyth
  • Bwth tynnu lluniau yn null Oes Fictoria. Gwisgwch i fyny yn nillad yr oes a fu (ar fenthyg trwy garedigrwydd Amgueddfa Ceredigion) ac ystumiwch i’r camera o flaen y gefnlen!
  • Cyfle i gael bocs archifol AM DDIM i gadw eich trysorau teuluol ynddo
  • Cornel Gyfforddus: ymlaciwch a gwyliwch sioe sleidiau o’r casgliadau sydd gennym a rhannwch eich atgofion â ni!
  • Gwneud bathodynnau i bob oedran
  • Porwch drwy ddetholiad o lyfrau a chardiau cyfarch Archifdy Ceredigion, a deunydd pacio o ansawdd archifol sydd ar werth am bris rhesymol
  • Cyfle i siarad ag archifwyr go iawn – yn y cnawd!
  • Lluniaeth
  • Llawer o sgyrsiau a gweithgareddau eraill – gweler yr amserlen isod a dilynnwch y dolenni i archebu lle!

Dydd Llun 25 Tachwedd                                                                   

Drysau yn agor am 14.00

Ar agor trwy’r prynhawn – dewch i weld yr arddangosfeydd, cael paned a sgwrsio gyda ni am Archwilio Archifau!

16.00 – 18.00  Digwyddiad lansio Ymgyrch Archwilio Eich Archif 2019 (trwy wahoddiad yn unig)


Dydd Mawrth 26 Tachwedd

11.00 Bywyd ar y Moroedd – Capten Roberts a’r Oronsay: sgwrs (yn Saesneg) gan Helen Palmer, Archifydd y Sir

 

 

Amser cinio: Sgwrs byr (cynnwys i’w gadarnhau)

Prynhawn Y Rhyfel Mawr: Cofio’r Rhyfel, dathlu’r heddwch: sgwrsiau gan Margaret E. Jones a Bob BennettNY Cym

 

 

16.30 – 17.30 Gweithgareddau plant: Gwneud cardiau ac addurniadau Nadolig gydag Alison Hincks. Dim ond 15 lle ar gael. Cliciwch yma i ddarganfod mwy ac archebu lle nawr!


Dydd Mercher 27 Tachwedd

11.00 sgwrs gan Ania Skarżyńska, Uwch Archifydd

Amser cinio: sgwrs gan Dr. Lucy Smith am Ifor T. James, garcharwr rhyfel o Aberystwyth yn ystod yr Ail Ryfel Byd

15.00 Llythyrau Llantwdysgrifennu adref yn ystod Oes Napoleon: sgwrs gan Helen Palmer, Archifydd y Sir

17.30 – 18.30 Gweithgaredd i oedolion: Gofalu am eich Archifau: arweiniad ymarferol i gadw’ch dogfennau’n ddiogel 


Dydd Iau 28 Tachwedd

11.00 David Williams yn ysgrifennu adref: gohebiaeth morwr (yn Gymraeg): Sgwrs gan Mair Humphreys, Archifydd a Rheolwr Cofnodion

 

Amser cinio: Sgwrs byr (cynnwys i’w gadarnhau)

15.00 sgwrs gan Ania Skarżyńska, Uwch Archifydd

19.30 – 20.45 Ailddarganfod hen ganeuon gwerin gydag Owen Shiers. Am ddim – archebwch le nawr!

cynefin_mill_large


Dydd Gwener 29 Tachwedd

11.00 ‘Fy hen siwtces tolciog fy hunan’: cofnodion trosedd a chosb: sgwrs gan Richard Ireland, hanesydd y gyfraith

Amser cinio: Sgwrs byr (cynnwys i’w gadarnhau)

15.00 Florrie Hamer, casgliad ei bywyd: sgwrs gan Helen Palmer, Archifydd y Sir

Florrie Hamer at Tanybwlch.jpg


Saturday 30 November

10.00 – 15.00 – Archives Roadshow: dewch â’ch trysorau teuluol a byddwn ni eu mwynhau a’ch cynghori am eu cadw’n ddiogel. Casglwch focs o ansawdd archifol AM DDIM i gadw eich archif ynddo.

15.30 – 16.30 Gweithgareddau plant: Gwneud cardiau ac addurniadau Nadolig gydag Alison Hincks. Dim ond 15 lle ar gael. Cliciwch yma i ddarganfod mwy ac archebu lle nawr!

Acc2551003


Sylwch mai ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael ar gyfer rhai o’r digwyddiadau. Dilynwch y dolenni i archebu lle.