Xmas Pie

Cyf. MUS/60/3.

Cawn dipyn o wybodaeth am hanes Aberystwyth yn y rhaglen hon.  Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd gan yr Awyrlu Brenhinol (RAF) orsaf bwysig yn y dref ar gyfer hyfforddiant cychwynnol. Daeth y perfformiad hwn â’r lluoedd arfog a’r dref at ei gilydd yn adeilad eiconig Neuadd y Brenin, er mwyn codi arian at yr ysbyty a fodolai cyn cyfnod y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), sef Ysbyty Gyffredinol Sir Aberteifi.

Roedd naws obeithiol iawn i’r gyngerdd: perfformiwyd Xmas Pie (‘Pastai’r Nadolig’) yn union ar ôl y Nadolig yn 1942 ac mae’n cael ei ddisgrifio fel a ganlyn “saig addas ar gyfer yr hen a’r ifanc wedi ei pharatoi, gan ddefnyddio rysáit gwbl newydd, gyda blas gwirioneddol Nadoligaidd ar gyfer y plantos”.

Roedd Rhan 1 y perfformiad yn cynnwys drama gomedi (?) fer o’r enw The Family Party (Parti’r Teulu), ac mae llawer o’r actorion sydd wedi’u rhestru yn aelodau o’r awyrlu.  Yn ddiddorol iawn, Joseph Ceci oedd yr actor a chwaraeai ran “Uncle Joe”. Roedd Ceci yn gweithio i’r Amgueddfa Brydeinig, ac roedd yn arbenigwr ar bortreadau a oedd wedi’u peintio.  Fe’i disgrifiwyd yn “bersonoliaeth afieithus a hael”, a daeth i Aberystwyth yn sgil y rhannau hynny o gasgliadau’r Amgueddfa Brydeinig a symudwyd i Aberystwyth dros gyfnod y rhyfel.  Mae’n amlwg iddo ymroi’n llwyr ac yn frwdfrydig i fywyd y dref. 

Roedd ail ran perfformiad y noson yn cynnwys dawns bale ar gyfer plant A Dream of Christmas (Breuddwyd am y Nadolig). Roedd y plant yn chwarae rhannau’r tylwyth teg, y morwyr a’r plant tlawd ac oedolion oedd yn chwarae rhannau’r Dyn Eira, y Plismon, yr Oedolion ac – wrth gwrs – Siôn Corn (a chwaraewyd gan yr Arweinydd Sgwadron R.H. Truman). I orffen y noson perfformiwyd darn crefyddol o’r enw The First Christmas (Y Nadolig Cyntaf). Roedd côr Eglwys Sant Mihangel yn rhan o’r perfformiad a chwaraewyd rhan y Forwyn Fair gan y Chwaer Maberley.  

Rhestr y perfformwyr. Cliciwch ar y ddelwedd i’w gwneud yn fwy.
This entry was posted in Aberystwyth, Y Prom, Yr Ail Ryfel Byd and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s