Y ‘Morgan Runabout’

Rydym ni’n cyflwyno blog gwadd arall gan John Wiles.

adx-710-002

Dyma ffotograff o Miss Ena Parry, Llidiardau, sef tŷ bonedd ger Llanilar, un o fodurwyr (ac un o ysmygwyr) benywaidd cyntaf y sir, yn eistedd gyda’i ffrind mewn Morgan Runabout tair olwyn, 8 marchnerth (EJ 219). Dyma un o’r lluniau mwyaf eiconig o Sir Aberteifi ar ddechrau’r ugeinfed ganrif ac mae ym meddiant Archifdy Ceredigion. Prynodd Ena’r car ym mis Mai 1915 ac fe’i gwerthodd i Mr Leslie Watkins o Ffordd Caradog, Aberystwyth, y mis Ebrill dilynol.

fragment re Morgan
Mae llythyr gan frawd hŷn Leslie, Jack, a anfonwyd o’r YMCA yn Nwyrain Affrica Brydeinig lle’r oedd yn gwasanaethu gyda Magnelwyr Sir Aberteifi – rhan o’r Royal Field Artillery – yn nodi fod ‘Les’ wedi ‘cael y Morgan yr oedd wedi bod yn dyheu amdano’. Mae’n bosibl i Jack, a oedd yn gwasanaethu fel gynnwr, ddod ar draws brodyr Ena a oedd hefyd yn y fyddin, sef George a Rufus, a hynny drwy’r fyddin diriogaethol oedd â barics ar waelod rhiw Penglais (Maes Gogerddan bellach), y tu ôl i Stoneleigh, cartref y Watkiniaid.

Elan damElan dam back

Mae cerdyn post diweddarach o un o gronfeydd dŵr Cwm Elan yn nodi, ‘Jack, Lel (Leslie) & I went here in the first War when he was home on leave, he went on his motor byke & we the little Morgan run about.’ Efallai mai’r awdur oedd y fenyw a welir yn y ffotograff cyntaf isod; yn yr ail ffotograff, Jack yw’r dyn mewn iwnifform, a Leslie wrth yr olwyn.

Morgan 2Morgan 1

Nid y Morgan oedd yr unig gerbyd o Lidiardau i ddiweddu ar stryd ddosbarth-canol Ffordd Caradog – gwta bum mis ar ôl ei brynu ym mis Chwefror 1914, gwerthwyd beic modur 4 marchnerth Rufus i John Paith Morgan o The Elms.

John Wiles

 

This entry was posted in Blog gwadd, Cofrestru Cerbydau Modur, Sir Aberteifi and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Y ‘Morgan Runabout’

  1. Lis Collison says:

    Hyfryd !

    Like

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s