Teisennau banana

xmas-tree-banana-cakes

xmas-tree-front-cover

Mae’r teisennau banana’n dod o Lyfr Ryseitiau Coeden Nadolig Eglwys Mihangel Sant a’r Holl Angylion, Aberystwyth (1913), casgliad o ryseitiau gan aelodau o’r gynulleidfa a’u ffrindiau.  Mae Miss Hughes o Ael Dinas, Trefechan yn dweud eu bod yn ‘hynod faethlon’, math ar ymborth llawn egni o’r oes o’r blaen o bosib.  Pwder pobi a oedd yn cael ei  gynhyrchu gan gwmni Brown a Polson yn nhref Paisley oedd ‘Paisley Flour’.

 

banana-cakes-2-1

Fe drodd y teisennau banana allan fel teisennau garw bach, melys â blas banana arnyn nhw. Mae’n bosibl bod y deisen fanana fodern yn fwy o faint na rhai 1916, oherwydd roedd y toes yn rhy wlyb i’w dorri’n deisennau bach fel yr awgryma’r rysáit. Mi wnes i eu coginio nhw ar 180° ac ar ôl ugain munud roeddynt yn dal i edrych yn welw a thrist, felly efallai fod angen mwy o wres.

[HP]

 

This entry was posted in Archwilio Eich Archif 2016, Ryseitiau and tagged , . Bookmark the permalink.

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s