Cornel ddiflanedig o’r Aberystwyth a fu

Edrychwch beth ddaethom ni o hyd iddo!

JKM Skinner St

Rhes y Poplys, Aberystwyth. Dechrau’r ugeinfed ganrif; sylwer ar wisg Edwardaidd y menywod.

Daw’r hen olygfa ryfeddol hon o Res y Poplys o’r casgliad oedd yn perthyn i William Jones, a ddaeth yn arweinydd cadetiaid awyr yn ddiweddarach. Fe welwn y gyffordd â Stryd y Crwynwr a rheiliau Ysgol Skin, yr Ysgol Sul oedd yno, sydd oll wedi’u dymchwel bellach.

IMG_1521

Yr un lle nawr. Tynnwyd y llun gan John Wiles ar 3 Chwefror 2016.

map

Cynllun o Aberystwyth ym 1905. Tynnwyd y llun y tu allan i’r Ysgol Sul (rhwng y llythrennau ‘L’ ac ‘A’ yn y gair ‘Poplar’ ar y map)

Mae’r posteri ar y wal ar yr ochr chwith bellaf yn hysbysebu Gwasanaeth Post Brenhinol yr Union-Castle Line i Dde Affrica, ac yn dangos un o’r llongau mawrion â dwy simdde a ddefnyddiwyd gan y cwmni cyn y Rhyfel Mawr. Hwyrach mai nod y poster hwn oedd annog pobl i allfudo.

POS301013098  01

Poster Union-Castle fel yr un sydd i’w weld yn y llun uchod.

 

[Blog gwestai gan y gwirfoddolwr John Wiles sy’n gyfrifol am restru’r casgliad hwn (ref. JKM)]

This entry was posted in Blog gwadd, Prosiectau catalogio and tagged . Bookmark the permalink.

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s