‘Aberystwyth, Official Guide and Souvenir’

[O’r rhagarweiniad i’r ail-argraffiad]

Pan ddes i o hyd i gopi gwreiddiol o Aberystwyth, Official Guide and Souvenir mewn siop lyfrau yn Macclesfield meddyliais ar unwaith y dylwn ei brynu a mynd ag ef adref i’w briod le. Ond yn ddiweddar rwyf wedi dod i’r casgliad fod pwy bynnag oedd piau’r llyfr yn siŵr o fod wedi’i drysori am flynyddoedd lawer fel rhywbeth i gofio am eu gwyliau ar lan y môr yn nhref arbennig Aberystwyth. Holl bwrpas y llyfr oedd ei fod yn gadael y dref!

Guidereprintcover.jpg

Gobeithiwn y byddwch chwithau hefyd yn prynu’r ailargraffiad hwn o’r llyfr gwreiddiol a gyhoeddwyd yn y 1920au. Mae rhai o’r manylion yn dal yn berthnasol ac yn ddifyr, ond mewn rhannau mae fel mynd yn ôl mewn amser – wrth ddarllen byddwch yn dychwelyd i Aberystwyth pan oedd y rhifau ffôn yn fyrrach, pan oedd golau trydanol yn dal yn beth newydd yn y gwestai, a phan fyddech wedi talu dau swllt a chwech am botel o bersawr ‘Aberystwyth Breezes’.

Helen Palmer
Archifydd y Sir, Archifdy Ceredigion

 

Mae’r ailargraffiad bendigedig hwn ar gael yn syth o’r Archifdy am £5, neu gallwch archebu copi ar Amazon.

This entry was posted in Ein hoff ddogfennau and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s